تبلیغات
ܓ✿ تودهنی ܓ✿ - کسی که...
ܓ✿ تودهنی ܓ✿
این یه تو دهنیه پخشش کنید...

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ فیلسوف است 
کسی که راست و دروغ برای او یکی است، چاپلوس است 
کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید، دلال است 
کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد، گدا است 
کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد، قاضی است 
کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد، وکیل است
کسی که جز راست چیزی نمی گوید، بچه است کسی که به خودش هم دروغ می گوید، متکبر است 
کسی که دروغ خودش را باور می کند، ابله است 
کسی که سخنان دروغش شیرینست، شاعر است 
کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید، همسر است 
کسی که اصلا دروغ نمی گوید، مرده است 
کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد، بازاری است 
کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد، پر حرف است 
کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند، سیاستمدار است 
کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند، دیوانه
طبقه بندی: ♥تلنگر♥، 
برچسب ها: کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ فیلسوف است کسی که راست و دروغ برای او یکی است، چاپلوس است کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید، دلال است کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد، گدا است کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد، قاضی است کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد، وکیل است کسی که جز راست چیزی نمی گوید، بچه است کسی که به خودش هم دروغ می گوید، متکبر است کسی که دروغ خودش را باور می کند، ابله است کسی که سخنان دروغش شیرینست، شاعر است کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید، همسر است کسی که اصلا دروغ نمی گوید، مرده است کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد، بازاری است کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد، پر حرف است کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند، سیاستمدار است کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند، دیوانه،
ارسال در تاریخ دوشنبه 25 شهریور 1392 توسط ♥َAmid & N♥

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان