ܓ✿ تودهنی ܓ✿ من با هیچکس هیچ حرفی ندارم... http://lovely212.mihanblog.com 2018-04-20T15:15:49+01:00 text/html 2016-05-31T23:22:30+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ تاریخچه باشگاه بارسلونا: سلطه بر کاتالونیا در دهه دوم http://lovely212.mihanblog.com/post/953 <div align="center"><img class="single_main_pic" src="http://barcanews.org/uploads/images/news/139503/thumbnail/thumbs_570/1231457vitrina-2-v13085566311464696498.jpg" alt="تاریخچه باشگاه بارسلونا: سلطه بر کاتالونیا در دهه دوم" height="321" width="570"></div> <div class="single_info"> </div> <p dir="RTL">&nbsp;پس از ارائه <a href="http://toodahani.ir/post/952" target="_blank" title=""><span style="color:#FF0000;"><strong>قسمت اول</strong></span></a> تاریخچه باشگاه بارسلونا، نوبت به بررسی ده ساله دوم تاریخچه باشگاه می رسد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در نوامبر سال 1908 باشگاه بارسلونا با تمامی 38 عضو خود دچار کشمکش برای برگزیدن فردی به عنوان ریاست باشگاه شد به صورتی که همگی از قبول آن انصراف می دادند تا اینکه خوان گمپر به عنوان اولین رئیس باشگاه بارسلونا، 9 سال پس از تاسیس در سال 1899 منصوب شد. این انتصاب مرحله جدیدی را در تاریخ باشگاه بارسلونا رقم زد به صورتی که موقعیت باشگاه بارسلونا را به عنوان یک باشگاه برای چشم انداز فوتبالی جوانان و جایگاه اجتماعی شهر و در کشور اسپانیا تثبیت کرد. &nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این بین، تعدادی از شروط در این فرآیند برگزیدن ریاست باشگاه نقش ایفا کردند از جمله تقویت باشگاه جهت رشد مداوم اعضای (بازیکنان ورودی به باشگاه) خود، تدوین کردن مجددا قوانین و خرید یک زمین فوتبال برای اولین بار برای باشگاه بارسلونا تا باشگاه شکلی رسمی تر و قانون مند تر به خود بگیرد. در همان زمان، طیف وسیعی از موفقیت های ورزشی در تمامی رشته ها و رشد شناخت از ورزش فوتبال توسط مردم با دیدن بازیکنان توسعه یافته، باعث شد تا فوتبال نیز بین مردم کاتالونیا به یک ورزش حرفه ای و قابل احترام تبدیل گردد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><img class="decoded" alt="http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif" src="http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></div> text/html 2016-05-31T23:18:11+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ تاریخچه باشگاه بارسلونا / روند شکل گیری باشگاه http://lovely212.mihanblog.com/post/952 <h2><br></h2> <div align="center"><img class="single_main_pic" src="http://barcanews.org/uploads/images/news/139503/thumbnail/thumbs_570/1231457vitrina-1-v13116952391464537855.jpg" alt="تاریخچه باشگاه بارسلونا / روند شکل گیری باشگاه" height="321" width="570"></div> <div class="single_info"> </div> <div class="single_text"> <p dir="RTL">&nbsp;با توجه به پایان رسیدن فصل، فرصت مناسبی پیش آمده است تا به بررسی تاریخچه غنی باشگاه بارسلونا بپردازیم که در این مقاله به بیان دوره 10 ساله نخست خواهیم پرداخت تا با اولین های باشگاه بارسلونا آشنا گردیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">خوآن گمپر، موسس باشگاه بارسلونا به فکر تاسیس باشگاهی به کمک مردم کاتالونیا و خارجی ها در سال 1899 افتاد تا اینکه باشگاه در این سال توسط یک گروه از جوانان خارجی و غیر اسپانیایی در شهر بارسلون بنا شد که نتیجه محبوبیت روز افزون فوتبال و ورزش های دیگر بریتانیا در سرتاسر اروپا بود. در نهایت نیز این ریشه به باشگاه هویت داد به صورتی که باشگاه بارسلونا همواره بر چند رشته ورزشی تمرکز داشته و بسیار وفادار به ریشه کاتالونیایی خود است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;</p><p dir="RTL" align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2"><img class="decoded" alt="http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif" src="http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></p><br></div> text/html 2016-04-24T20:21:05+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ باید برگردم و شروع کنم http://lovely212.mihanblog.com/post/951 وقت برگشتن دوباره منه...<br>همه چی از نو...<br><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8248617284/1_Afternoon_Stroll.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-02-23T18:27:26+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ داروغه پیامدار... http://lovely212.mihanblog.com/post/944 <font size="2">*هاهاها...خخخخخ<br>*هنوز نمیتوانم جلوی خنده ام را بگیرم.از نوشته های یک نفر پیامدار با عنوانی به نام یک بارسایی...<br>*قسم خورده بود مطلبی خواهد نوشت که سه سوته سایت طرفداری مسدودم کند و بعد هم جشن پیروزیش را با هم کیشانش برگزار کند و بزند و بکوبد و برقصد و دور آتشی که هیزمش خودش بود که هنوز میسوخت در حالت مستی قهقه سر بدهد و اشعار نامفهوم را با صدای بلند بخواند.<br>*حالا هم نوشته است چند خطی که نه سر و تهی دارد و نه با واقعیت هماهنگ است و نه اصلا پشیزی ارزش دارد و...(جای خالی را پر کن)<br>*ما که خودمان دادمان بلند است از بی حرمتی های احمقان شهر،از سنگ های ناروایی که سویمان پرت میکنند،متهم شده ایم به آشوبگری...چرا...که داد پیش دادگر بردیم.<br>*حالا همه خوب شده اند و ما بد...بد که حقمان را خواستیم و از سنگ ها شکوه کردیم با این حال نام از کسی نبردیم...گفتیم این ها جواب کسانیست که با ما سر ناسازگاری دارند،زخممان زده اند و فحشمان داده اند و هرجا رسیده اند سویمان حمله برده اند،مقصودمان با اینهاست...نمیدانستیم که این روزها دست ها توی یک کاسه است و رودها به یک مرداب میریزد...نمیدانستیم که به همه بر میخورد حتی کسانی که نقاب دوستی بر چهره زده بودند.<br>*من...عمید...نه به پای خود اینجا آمدم...نه راضیم از بودن اینجا...که پیام آور دوستی بودم اول روز به زخم کین ناجوانمردان نخواستم به بی غیرتی شهره شوم شکستم قاموس گردن کشان را...<br>*غافل از اینکه معاویه بر مسند قدرت است و نیرنگش پیشانی داغ کرده از آهن تفتیده است نه جای مهر...و پیش روی مردم ظاهر بین با استدلال سخن گفتن "تف سر بالاست"...<br>*<br>*حالا شما آدم خوبه شده اید و ما آدم بده...ما که نامی نبردیم شما خودتان،خودتان را لو دادید...زیاد فکر کردن نمیخواهد،داستان،داستان ریگ و کفش است.<br>*سخن از یاوه گویی های یک "اسطوره پوشالی" گفتن،یا حرف های پوچ "توماس رنکرو" چه ربطی به یک شخص در ایران با یک بنگاه نشر اکاذیب و سخن پراکنی میتواند داشت که اینگونه برخی ها تبلیغات به راه انداخته اند آن هم تبلیغ کج فهمیشان؟<br>*آنچنان یکه تازی می کنند و یک طرفه به قاضی میروند و برخی ها را که با نامیدنشان به عنوان "پسر خوبه" دامن از دست میدهند را همراه خود میکنند و قصد بیرون انداختن ما را دارند.نه پیامدار،نه اینجا سرزمین موعود است که برایش سر ودست بشکنم،نه تو داروغه شهری که برای کسی تعیین تکلیف کنی...<br>*اینجا زباله دانی ست که میخواهی فرمانروایش باشی...ارزانی خودت و هم کیشانت...فقط این حرف یادت باشد اینجا اگر فرمانروا هم باشی یک مگس بدبخت بیشتر نیستی.<br> </font> text/html 2014-02-12T07:51:54+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ دبل نامردی... http://lovely212.mihanblog.com/post/942 <font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <font color="#FF0000"><b>عمید</b></font>- شاید خوش بین ترین طرفدار رئال مادرید هم فکرش را نمیکرد که رئال مادرید بتواند در جام حذفی بدون حتی یک گل خورده از سد تیم اتلتیکو مادرید بگذرد.و واقعیت هم همین بود رئال نمیتوانست با این اختلاف اتلتیکو مادرید را شکست بدهد.<br>*اما وقتی ابر و باد و مه و خورشید باشند دیگر همه چیز جور جور میشود.<br>*دربازی رفت که رئال مادرید فقط نقش گاوهای نر اسپانیایی را داشت که بدون توقف دنبال پارچه قرمز میدویدند و گاوبازهای اتلتیکو مادریدی را یکی پس از دیگر نقش بر زمین کرده یا به طرز وحشتناکی لگدکوب میکردند.هنوز هر چقدر به بازی رفت فکر میکنم استراتژی غالب رئال بر برهم زدن جو روانی بازی بود که چقدر عالی این کار را کردند.<br><br></font></font><div align="center"><img src="http://www.shiaupload.ir/images/48201140166221941580.jpg"></div><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>*خطاهای مکرر و خشن روی بازیکنان اتلتیکو مادرید و مخصوصا کاستا تمام افکار و آرامش اتلتیکویی ها را به هم زده بود و دوگل شانسی که بعد از خوردن به دفاع وارد دروازه اتلتیک شد کمرشان را شکست.تا در شانس هم رئالی ها برتری داشته باشند.<br>*البته برای من که یک بارسلونایی هستم این صحنه ها نه ناآشناست نه اصلا دوست دارم سنگ یک تیم مادریدی دیگر را به سینه بزنم.مادریدی مادریدیست،همه چیز دارد جز خصوصیات انسانی...در خاطرم هست بازی های اتلتیکو مادرید و بارسلونا را که چطور مادریدی ها تمام توانشان را گذاشته بودند که آرامش کاتالان ها را بهم بزنند،آنقدر بازیکنان بارسلونا مخصوصا اینیستا را زدند که زانویش کبود شد و نیمه دوم را نتوانست بازی کند.چطور مسی تازه از مصدومیت برگشته را میزدند که همه اشک توی چشم هایمان جمع شد بود و میترسیدیم نکند باز مصدوم شود.<br></font></font><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font><img src="http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif" alt="http://s1.picofile.com/file/7112948488/adame.gif"><font size="2"> </font></div> text/html 2014-02-07T20:12:11+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ دلمان خوش است... http://lovely212.mihanblog.com/post/941 <div align="center"><br><strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">دلمان خوش است که مینویسیم ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">و دیگــران می خـواننــد ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">و عــده ای می گـوینــد ؛</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">و بعضــی مـی خنــدنـد ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">دلمــان خـوش اســت ... !</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">به لــذت هــای کــوتـاه ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">به دروغ هــایی که از راســت ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">بـودن قشنــگ تـرند ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">یـا کســی عاشقمــان شــود ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">با شــاخه گلی دل می بنــدیـم ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">دلمــان خـوش می شــود ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">و چــه ســــاده می شـکــنیم ...</strong><br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <br style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;"> <strong style="color: #333333; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.799999237060547px;">&nbsp;همــــه چیـــز را</strong><br><br> <p style="text-align: center;"> <img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/our-%20hearts-that-we-write.jpg"></p><br></div> text/html 2014-02-07T15:16:22+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ عکس: تنها راه مهار کردن مسی http://lovely212.mihanblog.com/post/939 <div align="center"><br><div align="center"><div align="center"><img src="http://parsiup.com/upload/c9jd_1619586_591961180881182_1999451166_n.jpg" alt="بارسا نیوز" align="bottom" border="NaN" hspace="0" vspace="0"></div></div></div> text/html 2014-02-07T00:17:49+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ مستی فنجان چای... http://lovely212.mihanblog.com/post/938 <div align="center"> <p style="text-align: center;"><font size="2"> با فنجانی چای هم می توان مست شد</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"> اگر اویی که باید باشد</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"> باشد . . . !</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: center;"> <font size="2"><img alt="عکس نوشته حسین پناهی" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/hoseine-panahi-chai.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" title="عکس نوشته حسین پناهی"></font></p></div><font size="2"> </font> text/html 2014-02-06T09:08:03+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ حقیقت انسان(زیگموند فروید) http://lovely212.mihanblog.com/post/575 <div align="center"><div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">حقیقت انسان</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آنچه اظهار میدارد نیست</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی ست که...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از اظهار آن عاجز است...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بنابراین اگر خواستی او را بشناسی...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نه به گفته هایش...بلکه به ناگفته هایش گوش کن</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><br><br><img id="yui_3_7_2_1_1363507583998_1724" class="yiv2027181058decoded" alt="http://up12.persianfun.info/img/91/12/pfun/Daricheh-8/150590_467488723303096_413889593_n.jpg" src="http://up12.persianfun.info/img/91/12/pfun/Daricheh-8/150590_467488723303096_413889593_n.jpg" border="0" height="248" width="465"><br></div> text/html 2014-02-05T09:57:50+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ وقتی رئال مادرید کارش گره میخوره.... http://lovely212.mihanblog.com/post/936 <font size="2">*وقتی رئال مادرید کارش گره میخوره...رونالدو میتونه اونو باز کنه فقط...برید <font color="#CC0000"><b>ادامه مطلب</b></font> تا بهتون بگم چجوری...<br><br></font><p style="text-align: right;"><img src="http://www.ephotobay.com/image/cristiano-ronaldo-gareth-bale.jpg" height="417" width="552"></p> text/html 2014-02-03T19:00:06+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ پدر http://lovely212.mihanblog.com/post/933 <font size="2">تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست . . .<br> اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند...<br>و با وجود همه مشکلات ، به تو لبخند زد تا تو دلگرم شوی . . .<br> که اگر بدانی چه کسی کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است ؛ <br>” پدرت “را می پرستیدی . . .<br><br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/92342602231280151953.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-02-02T21:38:09+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ دانلود کلیپ اسکیت بازی کردن مسی http://lovely212.mihanblog.com/post/932 <div align="center"><font color="#FF0000" size="2"><b>دانلود در ادامه مطلب<br><br><img src="http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/video_thumb/189/944984_1_b.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="249" hspace="0" vspace="0" width="443"><br></b></font></div> text/html 2014-02-02T21:31:07+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ دانلود کلیپ مسی و راجر فدرر در تبلیغ ژیلت http://lovely212.mihanblog.com/post/931 <div align="center"><font color="#FF0000" size="2"><b>دانلود در ادامه مطلب<br><br></b></font><div align="center"><img src="http://parsiup.com/upload/mc7q_messi-federer-535x329.jpg" alt="بارسا نیوز" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br></div> text/html 2014-02-02T20:28:52+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ پابرجا ماندن http://lovely212.mihanblog.com/post/930 <div align="center"><p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">نمی توانید برای اینکه خودتان پابرجا بمانید،</span></p> <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:25.0pt; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">کس دیگری را ریشه کن کنید</span><span style="font-size:25.0pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></p> <p style="text-align: center; "><span style="font-size:26.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><font size="2"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love-neveshte-13-bahman.jpg" style="width: 400px; height: 394px; "></font></p><br></div><font size="2"> </font> text/html 2014-02-01T17:12:19+01:00 lovely212.mihanblog.com ♥َAmid & N♥ مدیر محبوب ما...!!! http://lovely212.mihanblog.com/post/922 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.